• Rok szkolny 2021/2022

    •  

     WYNIKI 

     dzielnicowego konkursu plastyczno - technicznego

     „Zabytki stolic europejskich”

       PRACA PRZESTRZENNA PRACA PŁASKA

     I

     MIEJSCE

     Eryk Więcek, kl. II, SP. nr 185  "Katedra Notre Dame"

     Hanna Sołtykiewicz, kl. II, SP. nr 279 "Luwr - Paryż"

     Zosia Czerwińska, kl. II, SP. nr 143 "Kolumna Zygmunta - Warszawa"  

     II

     MIEJSCE

     Barbara Sikora, kl. I, SP. nr 279 "Atomium, Bruksela"

     Lena NIezdropa, kl. II, SP. nr 143 "Wiatrak, Holandia"

     III

     MIEJSCE

     - Gabrysia Bogucka, kl. III, SP. nr 185 "London"

      

     SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM ORAZ UCZESTNIKOM KONKURSU! 

      

     Dzielnicowy konkurs plastyczno - techniczny

     „Zabytki stolic europejskich”

     1. Organizator:

      Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna „Akademia Dziecięcych Uśmiechów”

     przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 185 IM. UNICEF

     ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31

     03-982 Warszawa

     Telefon:(+22) 613 58 78 wew.28

     2. Celem konkursu jest:

     • rozwijanie poczucia przynależności Polski do Unii Europejskiej i świadomości, że jesteśmy Europejczykami;
     • rozwijanie inwencji twórczej przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych).
     • Promowanie talentów

     3. Uczestnicy konkursu:

     • Konkurs adresowany jest do  uczniów z klas 1-3

     4. Regulamin konkursu:

     • Uczniowie prace wykonują samodzielnie
     • Technika wykonania prac jest dowolna
     • Forma pracy:  przestrzenna lub płaska
     • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w wybranej kategorii
     • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, adres placówki, numer telefonu, e-mail
     • Z jednej placówki można dostarczyć po 1 pracy w każdej kategorii z każdego poziomu, czyli maksymalnie 6 prac (2 x I klasa, 2 x II klasa, 2 x III klasa)
     • Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora
     • Udział w konkursie jest równoznacznie zgodą na filmowanie oraz publikowanie prac
     • Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora
     • Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę:
     • Staranność
     • Pomysłowość
     • Zastosowany materiał
     • Ogólne wrażenie artystyczne
     • Zgodność z tematem konkursu

     5. Termin i adres dostarczenia prac:

     Prace należy dostarczać osobiście do Szkoły Podstawowej NR 185 im. UNICEF w Warszawie, do świetlicy szkolnej, w terminie do 6 czerwca 2022r.

     Adres: ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31

     7. Ogłoszenie wyników:

     • Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF

     10 czerwca2022r.

     • Nagrody i  dyplomy będą do odebrania w placówce Organizatora od 13 czerwca 2022r.

     8. Koordynatorzy konkursu:

     • Koordynatorkami konkursu są panie: Marta Żebrowska, Barbara Gołębiewska i Agnieszka Bundyra

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!           Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

      

     „DZIŚ NA PRZYJAŹŃ PRZYSZEDŁ CZAS,

     TAK JANUSZ KORCZAK WYCHOWUJE NAS”

      

      

     1. Celem konkursu jest:

     • Zwrócenie uwagi na postać Janusza Korczaka, wychowawcy i przyjaciela dzieci

     • Wzmacnianie więzi między uczniami od relacji koleżeńskich do przyjaźni

     • Prezentacja  talentów  plastycznych

     1. Regulamin konkursu:
     • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – VIII
     • Zadaniem uczestników  jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej na podany temat  z nawiązaniem do postaci Janusza Korczaka
     • Format pracy A4  lub A3
     • Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę konkursową
     • Technika wykonania dowolna (malarska, rysunkowa, kolaż)
     • Uczestnicy konkursu powinni wykonać prace samodzielnie
     • Kryteria oceny: pomysłowość, estetyka, technika plastyczna
     • Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię
      i nazwisko autora pracy, klasę
     • Komisja konkursowa wyłoni laureatów  w  następujących  kategoriach wiekowych:  0 – II,  III – IV,  V – VIII
     • Prace należy składać do 7 marca 2022 r. w sali świetlicowej nr 1

      

                                                                                                             Serdecznie Zapraszamy!

      

                                                                                           Teresa Bargielska

                                                                                           Grażyna Ładowska

     Monika Olucha     PODSUMOWANIE SZKOLNEGO KONKURSU

     NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ 

     Klasy 0-III

     I miejsce II miejsce III miejsce Wyróżnienie
     Filip Piotrowski kl.1a Oliwia Struniawska kl.1a Jagoda Rybińska kl. 0 Iza Biedrzycka kl. 1b
     Aniela Jaśniewskakl.1b Tymon Bińkowski kl.2b Tosia Muda kl. 1b Antoni Chorąży kl.1b
     Jaś Wiczołek kl.1a Michał Nurzyński kl.2a Eryk Więcek kl. 2a  

      

     Klasy IV-VIII

     I miejsce II miejsce III miejsce
     Szymon Jakubczyk kl.6a Olivier Pietrzyk kl.7e Marta Kamieńska kl.6a
     Anna Kułak kl.8c Zofia Grzywińska kl.7c Adrian Zaręba kl.6a
     Maja Czerniewska kl.7e Mateusz Śladowski kl.7d  

     Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy.

     Marta Żebrowska

     Monika Mazu

     Karolina Sądzyńska     Wyniki świetlicowego konkursu pt. „Układanie puzzli na czas”

       W listopadzie w świetlicy szkolnej odbył się konkurs układania puzzli na czas. W konkursie udział wzięli uczniowie z klasy 1 b, którzy wykazali się dużą wiedzą i refleksem w układaniu puzzli.

     I miejsce: Wiktoria Fotyma, Antonina Muda, Jan Olzak, Igor Włodarczyk, Józef Jędrysiak.

     II miejsce: Izabela Biedrzycka, Mateusz Bieliński, Aniela Jaśniewska, Maja Pryba, Liwia Duraj.

     III miejsce: Jan Sałamacha, Hanna Gołasiewicz, Krystian Szewczyk i Jakub Binienda, Antoni Chorąży, Maksymilian Gierlicz.

      

     Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie

     Marta Żebrowska.      

     KONKURS FOTOGRAFICZNY

     „WSPOMNIENIA Z WAKCJI”

     REGULAMIN KONKURSU:

     Cele konkursu:

     1. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
     2. Rozwijanie aktywności i wrażliwości estetycznej.
     3. Uczestnicy konkursu:                                              

               Uczniowie z klas: I, II i III

     Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:

     1. W konkursie mogą brać udział  fotografie, nigdzie dotychczas niepublikowane i nienagradzane.
     2. Tematem prac mogą być zarówno krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca z wakacji.
     3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przynieść 1 zdjęcie.
     4. Zgłoszone do konkursu fotografie należy podpisać: miejsce przedstawione na zdjęciu, imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.
     5. Format zdjęcia 13cm x 18cm.

     Miejsce i termin składania zdjęć:

     Świetlica szkolna sala nr 2. Zdjęcia przynosimy do 11 października 2021r.

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie J

      Organizatorzy konkursu: 

     Marta Żebrowska

     Monika Mazur.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • sp185@edu.um.warszawa.pl
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym