• Rok szkolny 2022/2023

    • DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY

     „JESTEŚMY AKTORAMI -

     BAWIMY SIĘ KUKIEŁKAMI”

      

     1. ORGANIZATOR KONKURSU

     Akademia Dziecięcych Uśmiechów – świetlica Szkoły Podstawowej nr 185 im UNICEF

     ul. Gen. T. Bora – Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa

      

     1. CELE KONKURSU:

     - popularyzacja literatury dziecięcej,
     - propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży,
     - doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
     - rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
     - zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

      

     1. TEMATYKA

     - Uczestnik konkursu wykonuje kukiełkę przedstawiającą postać z dowolnej bajki, baśni literackiej, lub legendy.

     - Kukiełka powinna być wykonana wyłącznie w formie przestrzennej.

     - Dopuszcza się wykonanie kukiełki z różnych materiałów i dowolnymi technikami.

     - Wysokość kukiełki to 40cm.

      

     1. WARUNKI UCZESTNICTWA

     - Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III, uczęszczających do świetlicy szkolnej.
     - Każdy uczestnik może wykonać tylko JEDNĄ kukiełkę.

     - Szkoła dostarcza max. 5 prac.

     - Do wykonanej kukiełki należy przymocować metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje:
     • imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa,
     • pełną nazwę szkoły, adres, telefon oraz e-mail szkoły. (Załącznik nr 1)

     - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych.
     - Dostarczone prace nie będą zwracane.

     - Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.

     - Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie  będą brały udziału w konkursie.

     - Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem  zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm).

     - Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz przyznania nagród i promocji laureatów.

     - Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielimy telefonicznie pod
     numerem: (+22) 613 58 78 wew. 28

      

     1. TERMINARZ

     - Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej „Akademia Dziecięcych Uśmiechów” do dnia 2 czerwca 2023 r.

     - Ogłoszenie wyników konkursu: 12 czerwca na stronie internetowej szkoły https:// https://www.sp185.pl/a/konkursy (→ Zakładka Świetlica → Konkursy).

      

     1. OCENA PRAC
      Jury powołane przez Organizatora przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:
      • pomysłowość i kreatywność,
      • staranność,
      • ogólne wrażenie artystyczne,
      • zastosowany materiał i technikę,
      • zgodność z tematem,
      • oryginalność,
      • jakość wykonania.
      Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.

     Nagrody dla laureatów konkursu będą do odebrania w placówce Organizatora, w świetlicy szkolnej - „Akademii Dziecięcych Uśmiechów”.


     Serdecznie zapraszamy!

     Koordynatorzy konkursu:

     Marta Żebrowska

     Paulina Durek

     Agnieszka Bundyra

      

     Załącznik nr 1

      

     Metryczka (proszę wypełnić drukowanymi literami)

     Imię i nazwisko autora pracy

      

      

     Klasa

      

      

     Nazwa szkoły

      

      

     Adres szkoły

      

     Telefon oraz e-mail szkoły

      

      

     Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

      

      

     .....................................................................................................................................................................


     WYNIKI ŚWIETLICOWEGOKONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

     „PANI ZIMA”

     I MIEJSCE

     MARCELINA ZAJĄC KL.IB

     ANASTAZJA DUDKIEWICZ KL.IC

     WIKTORIA FOTYMA kl. IIB

     II MIEJSCE

     ALICJA OCHOCIŃSKA KL.IB

     JULIA KAPTUROWSKA KI.IB

     ZOFIA OLEKSIAK KI.IIC

     III MIEJSCE

     OLIWIA WOLAK KI.IB

     KLAUDIA SZTRUBEL KI.IC

     MAJA GARNIEWSKA KI.IB

     ANTONINA MUDA KI. IIB

     WYRÓŻNIENIE

     HANNA GOŁASIEWICZ KI.IIB

     JAKUB TRZASKA KI.IC

     JAKUB WIŚNIEWSKI KI. IC

     ZUZANNA MARKIEWICZ KI.IA

     Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

     Marta Żebrowska

     Karolina Sądzyńska

     ..............................................................................................................................................................

      

      

      

      

           KONKURS  DLA  ŚWIETLICOWEGO TWÓRCY  KOMIKSU

     „WAKACJE  BYŁY  PIĘKNE,  PRZYGÓD  PRZEŻYLIŚMY  WIELE”

     CELE:

     • Utrwalenie wakacyjnych  wspomnień i przygód w formie komiksu
     • Popularyzowanie komiksu jako formy poznawania i tworzenia literatury
     • Rozwijanie kreatywności dzieci (zdolności plastycznych i literackich)

     UCZESTNICY: konkurs przeznaczony jest dla klas I – IV

     WARUNKI KONKURSU:

     1. SPOSÓB WYKONANIA PRACY:
     • Praca w postaci malunku, szkicu, wyklejanki itp. (bez elementów sypkich) wykonana dowolną techniką płaską
     1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY:
     • Praca musi zawierać wakacyjną historię zgodną z tematem konkursu
     • Praca musi być narysowana w minimum 6 ramkach plus 2 ramki – tytułowa
       i końcowa (8 w sumie), wielkość ramki nie ma znaczenia. Wzory ramek można otrzymać w sali świetlicowej nr 1
     • Każda praca powinna mieć jednego twórcę
     • Pracę należy podpisać na odwrotnej stronie (imię, nazwisko i klasa autora)
     1. KRYTERIA  OCENY  PRAC:
     • samodzielność
     • staranność wykonania
     • pomysłowość
     • czytelność napisów

     Termin składania prac do 10 października 2022 r. w sali świetlicowej nr 1

      

     Serdecznie Zapraszamy!

                                                                                                     Teresa Bargielska                                                                                                  Grażyna Ładowska

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym