• CHŁOPCY KLASY 4-8


   •  BMI – Body Mass Index


    Czym jest BMI?

    BMI jest jednym z ważnych wskaźniów określających nasz stan fizyczny, ale niestety nie wystarczającym. Bardzo ważnym uzupełnieniem BMI jest wskaźnik ilości tłuszczu brzusznego - zbyt duży może oznaczać niebezpieczną otyłość brzuszną i to nawet przy prawidłowym BMI! Ponadto, paradoksalnie, badania naukowe wskazują, że osoby z lekką nadwagą zwykle są zdrowsze i żyją dłużej od osób z tzw. "prawidłową wagą". Pojawiają się nawet głosy, że ustalony arbitralnie przez WHO próg nadwagi (25) jest zbyt niski.

    Kalkulator BMI

    Kalkulator BMI (Body Mass Index) daje każdemu możliwość szybkiego i wygodnego obliczenia własnego wskaźnika masy ciała. BMI obliczamy dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach). Wskaźnik ten wykorzystywany jest przede wszystkim do oceny ryzyka pojawienia się groźnych chorób: miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, czy nawet nowotworów. Większość tych chorób jest związana z otyłością i dlatego kalkulator BMI to tak przydatne narzędzie.

    Zakresy wartości BMI:

    • mniej niż 16 - wygłodzenie
    • 16 - 16.99 - wychudzenie
    • 17 - 18.49 - niedowaga
    • 18.5 - 24.99 - wartość prawidłowa
    • 25 - 29.99 - nadwaga
    • 30 - 34.99 - I stopień otyłości
    • 35 - 39.99 - II stopień otyłości
    • powyżej 40 - otyłość skrajna
    Pamiętaj

    Kalkulator BMI obrazuje przybliżoną zawartość tłuszczu w organizmie. W przypadku niektórych osób wskaźnik BMI może sugerować błędne wnioski. Osoby aktywne fizycznie, uprawiający sport, mogą posiadać zawyżoną wagę związaną z tkanką mięśniową a nie z ilością tłuszczu w organizmie. Ponadto nie zaleca się stosowania wskaźnika BMI do oznaczania wagi ciała dla dzieci do ok. 14 roku życia oraz dla kobiet w ciąży.

    Swoje wyniki możesz obliczyć tutaj


    INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY


    Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności motorycznych, motywacji, siły woli itp. Jest to właściwość bardzo indywidualna, która się zmienia w ciągu życia człowieka. Pod pojęciem sprawności fizycznej rozumiemy zdolności motoryczne (siła, szybkość, wytrzymałość itd.), a także reakcje organizmu na różnego rodzaju wysiłki fizyczne. Sprawność ta służy różnym celom: zwiększeniu aktywności fizycznej, unikaniu chorób, wydolności w życiu codziennym, wydajności w pracy, zachowaniu zdrowia psychicznego, zachowaniom społecznym.

    Jak sprawdzić czy nasza sprawność fizyczna jest na właściwym poziomie?

    Służą temu wszelkiego rodzaju testy za pomocą, których można określić poziom określonych zdolności motorycznych.

    Jednym z najbardziej znanych jest Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory.

    Próby w nim zawarte zostały wybrane z wielu innych testów, a niektóre zmodyfikowane, tak aby można je wykonać w każdych warunkach, bez użycia skomplikowanej aparatury pomiarowej. Test ten może być wykorzystany do oceny własnej sprawności fizycznej, także poza szkołą ze względu na łatwość wykonania poszczególnych prób. Ćwiczenia w nim zawarte mogą wykonywać ludzie zdrowi, bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.

    Indeks Sprawności Fizycznej składa się z 6 prób:

    • próby szybkości- szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą, liczymy liczbę klaśnięć.
    • próby skoczności- skok w dal z miejsca, odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (wynik zaokrągla się do “całej stopy”)
    • próby siły ramion- zwis na drążku (może być np. gałąź), wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudności (patrz tabela).
    • próby gibkości- stanie w pozycji na baczność, wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
    • próby siły mięśni brzucha- leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem, wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia – “nożyce poprzeczne”.
    • próby wytrzymałości- bieg ciągły – dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w tempie około 120 kroków na minutę – mierzymy czas biegu, bieg na odległość – mierzymy przebiegnięty dystans.

     


    Punktacja w poszczególnych próbach.
    Szybkość

    Dziewczęta

    Chłopcy

    Punkty

     

    12 klaśnięć

    15 klaśnięć

    minimalny 1 pkt

     

    16 klaśnięć

    20 klaśnięć

    dostateczny 2 pkt

     

    20 klaśnięć

    25 klaśnięć

    dobry 3 pkt

     

    25 klaśnięć

    30 klaśnięć

    bardzo dobry 4 pkt

     

    30 klaśnięć

    35 klaśnięć

    wysoki 5 pkt

     

    35 klaśnięć

    40 klaśnięć

    wybitny 6 pkt

         Skoczność

    Dziewczęta

    Chłopcy

    Punkty

    5 stóp

    5 stóp

    minimalny 1 pkt

    6 stóp

    6 stóp

    dostateczny 2 pkt

    7 stóp

    7 stóp

    dobry 3 pkt

    8 stóp

    8 stóp

    bardzo dobry 4 pkt

    9 stóp

    9 stóp

    wysoki 5 pkt

    10 stóp

    10 stóp

    wybitny 6 pkt


    Siła ramion

    Dziewczęta

    Chłopcy

    Punkty

    zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 3 sek.

    zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 5 sek.

    minimalny 1 pkt

    zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

    zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

    dostateczny 2 pkt

    zawis na jednej ręce, wytrzymanie 3 sek.

    zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 3 sek.

    dobry 3 pkt

    zawis na jednej ręce, wytrzymanie 10 sek.

    zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 10 sek.

    bardzo dobry 4 pkt

    zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj 3 sek.

    zawis, podciągnięcie się oburącz, wolne opuszczenie jednej ręki, wytrzymanie 10 sek.

    wysoki 5 pkt

    zawis, podciągnięcie się

    zawis, podciągnięcie się

    wybitny 6 pkt    Gibkość

    Dziewczęta

    Chłopcy

    Punkty

    chwyt oburącz za kostki

    chwyt oburącz za kostki

    minimalny 1 pkt

    dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

    dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

    dostateczny 2 pkt

    dotknięcie palcami obu rąk podłoża

    dotknięcie palcami obu rąk podłoża

    dobry 3 pkt

    dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

    dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

    bardzo dobry 4 pkt

    dotknięcie dłońmi podłoża

    dotknięcie dłońmi podłoża

    wysoki 5 pkt

    dotknięcie głową kolan

    dotknięcie głową kolan

    wybitny 6 pkt    Siła mięśni brzucha

    Dziewczęta

    Chłopcy

    Punkty

    10 sek

    30 sek

    minimalny 1 pkt

    30 sek

    1 min.

    dostateczny 2 pkt

    1 min.

    1,5 min.

    dobry 3 pkt

    1,5 min.

    2 min.

    bardzo dobry 4 pkt

    2 min.

    3 min.

    wysoki 5 pkt

    3 min.

    4 min.

    wybitny 6 pkt

     

     
       

    Wytrzymałość

    Dziewczęta

    Chłopcy

    Punkty

    1 min. 200 m

    2 min. 400 m

    minimalny 1 pkt

    3 min. 500 m

    5 min. 1000 m

    dostateczny 2 pkt

    6 min. 1000 m

    10 min. 2000 m

    dobry 3 pkt

    10 min. 1500 m

    15 min. 2500 m

    bardzo dobry 4 pkt

    15 min. 2000 m

    20 min. 3000 m

    wysoki 5 pkt

    20 min. 2500 m

    30 min. 4000 m

    wybitny 6 pkt


    Suma punktów uzyskanych we wszystkich próbach pozwala określić poziom sprawności fizycznej dla danej grupy wiekowej. Każdy ćwiczący może na bieżąco porównać własne wyniki z osiągnięciami innych. Wykonywanie ćwiczeń indeksu może być elementem współzawodnictwa w rodzinie, ponieważ punktacja i normy zastosowane w nim pozwalają na porównywanie osiągnięć człowieka dorosłego i dziecka.
    Ocena uzyskanych punktów w stosunku do wieku ćwiczących.

    Wiek ucznia

    Minimalna

    Dostateczna

    Dobra

    Bardzo dobra

    Wysoka

    Wybitna


    6 lat7 lat8 lat

    9-10 lat

    11-12 lat

    13-15 lat

    16-18 lat

    19-25 lat

    56

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    89

    10

    11

    11

    12

    12

    12

    1112

    13

    15

    16

    17

    18

    18

    1415

    17

    19

    20

    22

    23

    24

    1718

    21

    23

    25

    27

    28

    30

    2022

    25

    27

    29

    31

    33

    35

     

    A na jakim poziomie jest Twoja sprawność fizyczna?…

    Linki do strony z instrukcją przeprowadzenia Indeksu K. Zuchory

    http://kalkulatoryzdrowia.umed.lodz.pl/kalkulatory/Fitness_Zuchora/help.html

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym