Menu

Wolontariat

Informacje

Wolontariat to ,,świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”.

 

Wolontariat opiera się na następujących wartościach:

- człowiek w centrum zainteresowań

- zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących

- odpowiedzialność za życie społeczne

- szacunek dla innych.

 

Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i świadomie podejmuje bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących.

Zgodnie z regulacjami prawnymi:

- osoby poniżej 13 roku życia mogą podejmować działania o charakterze wolontariackim jedynie w obecności opiekuna

- osoby w wieku 13-18 lat mogą już podejmować pracę samodzielnie, jednak każdy niepełnoletni kandydat musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego

 

Etapy powstawania Szkolnego Koła Wolontariusza:

  1. Chętni uczniowie zgłaszają się za pośrednictwem Librusa do opiekuna koła wolontariatu Lidii Kowalskiej (do końca września). W odpowiedzi otrzymają zaproszenie na spotkanie.
  2. Spotkanie kandydatów z opiekunem szkolnego koła wolontariatu.

       - poznanie misji i założeń koła.

       - wypełnienie ankiety

  1. Spotkanie kandydatów z opiekunem szkolnego koła wolontariatu i pedagogiem szkolnym.

      - zgody rodziców

      - podpisanie porozumienia

      - tworzenie planu pracy koła

      - rozdanie dzienniczków wolontariusza

                    4. Wspieranie i monitoring wolontariuszy

                    - cykliczne spotkania

                    - szkolenia