Menu

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017

Konkursy

Rok szkolny 2018/2019

 

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

 ,, KAPELUSZ PANI WIOSNY ”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez działanie w rozmaitych materiałach i technikach.
 • Pobudzanie inwencji twórczej, rozwijanie wyobraźni oraz uzdolnień plastycznych dzieci

Regulamin:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci.
 • Technika wykonania pracy - PRACA PRZESTRZENNA (tak, aby kapelusz można było włożyć na głowę)
 • Do pracy należy dołączyć: imię i nazwisko, klasę

Kryteria oceny:

 • Ogólne wrażenie estetyczne, pomysłowość, bogactwo zużytych materiałów
 • Pracę należy dostarczyć do sali nr 1 w terminie do 20 marca 2019.

Rozdanie nagród oraz dyplomów będzie połączone z pokazem mody  wiosennej na głowie autora ,,Kapelusza Pani Wiosny”.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !                                           

 

 

Organizatorzy

beznazwy.png beznazwy.pngOrnat M.

Busma M. 

DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY

„MASKI, WIANKI, KAPELUSZE -

W KARNAWALE BŁYSZCZEĆ MUSZĘ”

 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna Akademia Dziecięcych Uśmiechów przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie.

Koordynatorzy: Wiesława Messaoud – Nacer (kierownik świetlicy), Agnieszka Bundyra, Hanna Trzaska, Elżbieta Mieczkowska.

              Cele konkursu:

 • Propagowanie polskich tradycji karnawałowych
 • Kształtowanie i rozwijanie kreatywności uczniów
 • Rozwijanie zdolności manualnych uczniów
 • Promowanie zainteresowania kulturą i sztuką
 • Zachęcanie dzieci i opiekunów do wspólnego spędzania czasu

 

Regulamin:

 1. Technika wykonania: forma przestrzenna, dowolna technika plastyczna, materiał – dowolny. Zdobienia prac inspirowane strojami ludowymi. Praca może być wykonana indywidualnie lub z osobą dorosłą
 2. Kategorie wiekowe: uczniowie klas I – IV szkół podstawowych dzielnicy Praga Południe
 3. Uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę
 4. Z jednej placówki można zgłosić nie więcej niż 10 prac
 5. Do każdej pracy należy dołączyć:
 • metryczkę z danymi:  imię, nazwisko, wiek i klasę uczestnika, nazwę i adres placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. – Załącznik nr 1
 1. Termin dostarczania prac: 20.02.2019 r.
 2. Miejsce dostarczania prac (pocztą lub osobiście):

             Akademia Dziecięcych Uśmiechów – świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie

             ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 31

             03 – 982 Warszawa

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Kryteria oceny pracy: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość
 3. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy za wyróżnienia.
 4. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora.
 5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone 26 lutego 2019 r. na stronie internetowej szkoły www.sp185waw.edupage.org/ zakładka Świetlica – Aktualności oraz przesłane drogą mailową do placówek laureatów.

Pobierz załącznik:

►  ZALaCZNIK_NR_1.docx