Menu

O nas Dla Rodziców Plan dnia w świetlicy Nasze zajęcia Harmonogram obiadów

Informacje

Harmonogram obiadów

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11:00 (4 lekcja)

ŚWIETLICA

        1b,  3e

 

ŚWIETLICA

1c,  1d,  3c

 

ŚWIETLICA

1b,  1d,  3b,  4b

 

ŚWIETLICA

1a,  1c,  2a, 

3a,

 

ŚWIETLICA

3a(kl)*,

3d(kl)*,

11:30 (przerwa)

         20min

 

4a, 4b, 4c, 4d,

4e, 4f,

 

 

4a, 4b,

4c, 4d, 4f

 

 

4a, 4c, 4d

4e, 4f

 

 

 4a, 4b, 4c,

 4d, 4e, 4f

 

 

4a, 4b, 4c, 4d,

4e, 4f

 

11:50 (5 lekcja)

ŚWIETLICA

1a, 1c(kl)*, 2b,

3b(kl)*, 3c(kl)*

 

ŚWIETLICA

1b(kl)*, 2a, 3f

3b(kl)*, 3e(kl)*

 

ŚWIETLICA

1a,  3e, 3d,

12:15 – gr „0”

ŚWIETLICA

 3c, 3f(kl)*

12:15 – gr „0”

ŚWIETLICA

1a(kl)*,1b, 1d,

2a(kl)*,  3e,

 

12:35 (przerwa)

            20min

 

5a, 5b, 5c, 5d

6a, 6b

 

 

5a, 5b, 5c, 5d,

6a, 6b

        

       5a, 5b, 5c, 5d

 

5a, 5b, 5c, 5d,

 

 

5a, 5b, 5c, 5d

 

12:55 (6 lekcja)

 

ŚWIETLICA

1d(kl)*, 2a, 3a, 3d,

3f, 13:15 – gr „0”

ŚWIETLICA

1a, 2b, 3a, 3d

13:15 – gr „0”

ŚWIETLICA

1c(kl)*, 2a, 2b,

3a, 3f

 

ŚWIETLICA

1b, 1d, 3b, 3e

2b(kl)*, 3d(kl)*

ŚWIETLICA

1c, 2b(kl)* 3b, 3c, 3f(kl)* 13:15 – gr„0”   

13:40 (przerwa)

          10min

 

6c, 7a, 7b, 7c,

7d,

 

6c, 7a, 7b, 7c,

7d,

           3c(kl)*,

6a, 6b, 6c,

7a, 7b, 7c, 7d,

 

6a, 6b, 6c,

7a, 7b, 7c, 7d,

 

6a, 6b, 6c,

       7a, 7b, 7c, 7d,

 

Uczniowie kl. I - IV uczęszczający do świetlicy mają obowiązek jeść obiad pod opieką wychowawców świetlicy.

*Obiad pod opieką wychowawcy klasy, podana godzina jest propozycją. Nauczyciel może dopasować do potrzeb klasy inną porę.

Uczniowie kl. IV – VI oprócz wyznaczonej przerwy, mogą przyjść na obiad o godzinie 13:35 tj. po 6 lekcji.  Plan może ulec zmianom.