Menu

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Plan pracy Aktualności 2017-2018 "Gość w klasie" - cykl zajęć 2018-2019 INFORMACJE REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Aktualności - konkursy 2018/2019

INFORMACJE

 

 

 

 

 

 

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły branżowe

1. Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne

 • Kelner
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik technologii żywności
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor
 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Sprzedawca
 • Technik budownictwa
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Lakiernik
 • Mechanik pojazdów samochodowych

 

4. Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne

 • Technik elektryk
 • Technik elektroenergetyk transportu
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik teleinformatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik energetyk
 • Elektryk
 • Monter elektronik

 

5. Zawody innych branż- chemiczne, geodezyjne, odzieżowe, ogrodnicze

 • Technik geodeta
 • Technik geolog
 • Technik awionik
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik analityk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Fototechnik
 • Technik procesów drukowania
 • Technik technologii odzieży
 • Technik księgarstwa
 • Fotograf
 • Drukarz
 • Fryzjer
 • Złotnik – jubiler

 

 

Informacje o zawodach, charakterystyki zawodów:      

 

Zawody przyszłości

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich

Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w Polsce obecnie znanych i popularnych zawodów. Rynek pracy nie znał doradców zawodowych, specjalistów marketingu, maklerów giełdowych i innych. Niektóre z tych profesji nadal są zawodami przyszłości.

Jakie zawody będą poszukiwane i cenione za kilka lat?

• handlowcy specjalizujący się w sprzedaży sieciowej, bezpośredniej , internetowej,

• inżynierowie: budowlani, z zakresu telekomunikacji, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii, automatyki przemysłowej, cybernetyki,

• finansiści: księgowi, specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami,

 informatycy: programiści, projektanci serwisu www, graficy komputerowi, administratorzy baz danych i sieci, specjaliści ds. zabezpieczeń,

doradcy zawodowi i personalni (specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy, szkoleniowcy i trenerzy),

• asystenci i wykwalifikowany personel biurowy,

• specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m. in.: doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi,

• biotechnicy i biotechnologowie,

• personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci,

• nauczyciele języków obcych i tłumacze.

 

 

Na zatrudnienie mogą też liczyć:

Fachowcy świadczący usługi:

• fryzjerzy i kosmetyczki,

• pracownicy przemysłu spożywczego,

• robotnicy budowlani do robót wykończeniowych,

• sprzedawcy i handlowcy.

 

Zawody, których przedstawiciele są w danym kraju najbardziej poszukiwani to:

Austria – w sezonie zimowym w hotelach recepcjoniści, kelnerzy, pokojówki;

Belgia – w Brukseli urzędnicy oraz tłumacze, informatycy, sprzątaczki;

Dania – głównie lekarze, pielęgniarski i pracownicy domów opieki społecznej, ale też kucharze i kelnerzy;

Francja – zawody związane z telekomunikacją, przemysł metalurgiczny i stoczniowy;

Finlandia – branża IT (programiści, specjaliści od sieci komputerowych), personel medyczny;

Portugalia – rolnictwo, turystyka, budownictwo, kierowcy, mechanicy;

Szwecja – rolnictwo, leśnictwo, personel medyczny;

Wielka Brytania – turystyka, gastronomia, budownictwo, personel medyczny, finansiści, informatycy, nauczyciele;

Włochy – pielęgniarki, lekarze, pracownicy budowlani, pomoce domowe, turystyka, gastronomia;

Luksemburg – pojedyncze oferty pracy (specjaliści wysokiej klasy);

Grecja – praca sezonowa w turystyce oraz marynarze i inżynierowie budowlani;

Hiszpania – pielęgniarki, budowlańcy, informatycy, ogrodnicy, rolnicy, kierowcy;

Holandia – branża ogrodniczo – rolnicza, budowlana, pomoce domowe i opiekunki do dzieci;

Irlandia – informatycy, architekci, finansiści, personel medyczny;

Niemcy – budownictwo, rolnictwo, gastronomia, personel medyczny, informatycy;