Menu

O stołówce Opłaty Jadłospis Harmonogram obiadów Informacje Przetargi

Stołówka

 

OPŁATY

 


Koszt pełnego obiadu wynosi - 5.00 zł

Koszt drugiego dania wynosi – 4.00 zł

Koszt posiłku dla dzieci z oddziału przedszkolnego - „0’’ wynosi – 8,00zł

Przelewy za posiłki należy dokonywać do 29 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków. Kopie przelewu należy przesłać na adres: intendentka185@gmail.com

 Rezygnację z żywienia należy zgłaszać intendentowi z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem

Opłaty za LUTY  2019 r.  wynoszą:

Obiady pełne: 11.02.2019r do 28.02.2019r

14 dni x 5.00 zł =70.00 zł

Drugie dania: 11.02. 2019r do 28.02.2019r

14 dni x 4.00 zł= 56.00 zł

Koszt posiłków (śniadania, obiady) dla klas „0’’  

11.02.2019r do 28.02.2019r  wynosi 112.00zł

Przelewy za luty należy dokonywać od 28.01 do 01.02.2019r

 

 

Stołówka nie prowadzi żywienia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.


Wpłat za obiady można dokonywać drogą elektroniczną  na konto dochodów własnych szkoły -  nr konta:

71 1030 1508 0000 0005 5076 8089

Bank Handlowy S. A. w Warszawie

Przy  przelewaniu pieniędzy na konto należy koniecznie podać:
1) imię i nazwisko dziecka
2) klasa
3) pełne obiady lub drugie dania
4) za jaki miesiąc.
Przelewu za  posiłki należy dokonywać w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie jadło obiady.
Po dokonaniu przelewu należy wydrukować potwierdzenie  i dostarczyć do intendentki.
Wyjątkowe zmiany terminu wpłaty, muszą być ustalane indywidualnie z intendentką.
 
 

Kontakt z INTENDENTKĄ

tel: 22 613 58 78 wew. 31

mail: intendentka185@gmail.com

Wszystkich uczniów przebywających w stołówce obowiązuje przestrzeganie regulaminu.

Można się z nim zapoznać KLIKAJĄC TUTAJ

 

W SPRAWIE ODPISÓW ZA NIEOBECNOŚCI PROSZĘ  KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INTENDENTKĄ: 613-58-78 wew.31

Jeśli rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka, dopuszczamy sprzedaż "wolnego"  obiadu po godz.14.30.