Menu

Godziny pracy Warsztaty dla Rodziców Kącik dla Rodzica/ Artukuły Informacje Pracownia ogólnorozwojowa Gabinet psychologa Dopalacze - informacje Depresja dzieci i młodzieży

Zespół Wspomagania

Gabinet psychologa

                                                                   

 

 

Szkoła dbając o prawidłowy rozwój psychofizyczny, społeczno - emocjonalny oraz intelektualny uczniów, jak również o odpowiednie wsparcie w procesie wychowania zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

 

 

 

Zadania psychologa szkolnego :  

Praca z uczniem: 

 • diagnoza potencjalnych możliwości ucznia,

 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia poprzez obserwację,

 • w klasie, wywiad z rodzicem lub nauczycielem oraz wykorzystanie technik projekcyjnych,

 • indywidualne zajęcia z uczniami (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające),

 • zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne,

 • rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym,

 • z uczniami.

 

Praca z rodzicem:

 • indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,

 • poradnictwo wychowawcze oraz konsultacje rodzinne,

 • udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,

 • udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych, kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb,

 • przygotowywanie dla rodziców ulotek i artykułów o treściach psychoedukacyjnych na wybrane tematy (np. nadpobudliwość psychoruchowa, dysleksja, rozpoczęcie nauki w szkole, uzależnienia, agresja, itp.

 

    Współpraca z innymi specjalistami, wychowawcami klas, nauczycielami:

 • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,

 • konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań,

 • z wychowawcami i pedagogiem szkolnym,

 • interwencje wychowawcze.

 

 

 

KIEDY możesz ZGŁOSIĆ się PO pomoc ?

 

Kochany Uczniu, jeśli:

 • Masz problem, z którym sam nie potrafisz sobie poradzić.

 • Wydarzyło się w Twoim życiu coś przykrego.

 • Masz trudności w nawiązaniu relacji z koleżankami i kolegami.

 • Martwisz się sytuacją, która Ci się przytrafiła w szkole bądź w domu.

 • Potrzebujesz z kimś porozmawiać, bądź pomilczeć.

 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz jak.

 • Masz trudności z nauką.

 • Czujesz się przygnębiony, smutny.

 

Zapraszam :)

Wspólnie postaramy się znaleźć rozwiązanie..

 

Drogi Rodzicu, jeśli :

 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.

 • Dzieje się w rodzice coś, co może wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowania Twojego dziecka.

 • Kiedy potrzebujesz rady, wparcia w procesie wychowania.

 • Potrzebujesz pomocy, a nie wiesz gdzie jej szukać.

 

Zapraszam :)

Służymy pomocą, radą, wsparciem.

 

 

Psycholog - mgr Agnieszka Gratkiewicz ( 0- IV)

Psycholog mgr Alicja Zalewska ( V - VIII)