Menu

Godziny pracy Warsztaty dla Rodziców Kącik dla Rodzica/ Artukuły Informacje Pracownia ogólnorozwojowa Gabinet psychologa Dopalacze - informacje Depresja dzieci i młodzieży

Zespół Wspomagania

Informacje

S Z K O L N Y     Z E S P Ó Ł      

 

                                                      M E D I A C J I   R Ó W I E Ś N I C Z Y C H

 

     

                      Drodzy Rodzice i Uczniowie w szkole rozpoczynamy działalność zespołu mediacji rówieśniczych. W związku z tym młodzież, która wyraziła gotowość do bycia mediatorem odbędzie szkolenie z zakresu mediacji na terenie współpracującej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16.

Terminy szkoleń :

05.02.2019. – godz. 10.00 – 13.00

07.02.2019 –  godz. 13.00 – 16.00

08.02.2019 –  godz. 09.00 – 12. 00

 

Szkolenie będzie prowadzone przez :

 1. mgr Małgorzata Drozd pedagog, mediator, trener, superwizor.
 2. mgr Tamara Pocent, mediator.

 

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE – CO TO TAKIEGO?

Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu, którego celem jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji przy pomocy mediatora.

Mediator jest to osoba bezstronna, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.

Mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły w obecności mediatora rówieśnika.

Problemy, które mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej..

 • przezywanie rówieśników,
 • obrażanie członków rodziny rówieśników,
 • wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach,
 • niszczenie mienia,
 • odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,
 • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

 

 

 

 P O D S T A W O W E     Z A S A D Y   

                             M E D I A C J I     R Ó W I E Ś N I C Z Y C H

 1. Dobrowolność - do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie. Nikt nie może ich do tej decyzji przymusić.
 2. Bezstronność mediatora - mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się  w pomoc obu stronom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań. Nie wskazuje też winnego.
 3. Neutralność - mediator nie podpowiada, ani nie narzuca żadnych rozwiązań. Akceptuje wszystkie, które strony wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie. Rolą mediatora jest tylko pomoc w rozwiązaniu konfliktu, a nie doradzać i wskazywać „dobre” rozwiązania.
 4. Samodzielność w podejmowaniu decyzji - mediator nie podejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachęca do przejęcia sprawy w swoje ręce.
 5. Poufność - mediacja jest procesem całkowicie poufnym. Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10. 2017 -

"MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY.." 

Bez przemocy..

Dziś!

Jutro!

ZAWSZE!