Menu

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Plan pracy Aktualności 2017-2018 "Gość w klasie" - cykl zajęć 2018-2019 INFORMACJE REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Aktualności - konkursy 2018/2019

Aktualności 2017-2018

„Mój wymarzony zawód” - pod takim hasłem odbył się szkolny etap konkursu plastycznego organizowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do myślenia o przyszłości zawodowej, a także rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką, w formacie A3, o tematyce nawiązującej do hasła konkursu.

Do konkursu zgłoszono wiele ciekawych i oryginalnych prac. Mogliśmy zobaczyć takie zawody jak: lekarz, trener łyżwiarstwa figurowego, strażak, kucharz/cukiernik, architekt ogrodów.

Jury wybrało dwie prace, które będą reprezentować szkołę w drugim etapie konkursu. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni wyróżnieniami.

Wszystkie prace – wizje planów na przyszłość, zostały zeprezentowane na wystawie.

Lista laureatów

Miejsce I

  • Stanisław Dobrzyński - zawód strażak
  • Antoni Sasak - zawód lekarz

Wyróżnienia:

  • Amelia Wotyńska – trener łyżwiarstwa figurowego
  • Marcin Durka – zawód cukiernik
  • Dominik Furczak – zawód strażak
  • Julia Turczyńska – zawód architekt ogrodów

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Magdalena Sałamacha

 

II Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działajace w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają uczniów szkół podstawowych m. st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach: „Mój wymarzony zawód”. 
Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe.

Regulamin.doc

Zgoda_rodzicow.doc


Poznajemy zawód kucharza, cukiernika, kelnera/barmana 

 

17 listopada uczniowie klasy 7c I 7a uczestniczyli w dniach otwartych a jednocześnie warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Warszawie.
Podczas zajęć mogli zapoznać się z tajnikami pracy kucharza, cukiernika, oraz kelnera/barmana. Wzięli również udział w zajęciach związanych z kuchnią molekularną.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał słodki upominek oraz podziękowanie za udział w zajęciach.

Zapraszamy do albumu fotograficznego.


"Zawody przyszłości" - czy można je określić? Skąd czerpać wiedzę, jak zmieniać się będą zawody!
Zagadnienia te poruszane były podczas wykładu przeprowadzonego w klasie 7c w naszej Szkole w ostatni czwartek. Sztuczna inteligencja, robotyzacja, starzejące się społeczeństwo, druk 3D - to tylko część haseł, jakie pojawiły
się podczas prezentacji wygłoszonej przez dr inż. Michała Klepkę z Młodzieżowego Centrum Doskonałości GIGAnt. Teraz uczniowie z klas siódmych mogą zapisać się do projektów uczniowskich, w których w trakcie całego semestru, wspólnie  ekspertami, poszukiwali będą zawodów przyszłości w takich obszarach jak internet rzeczy i druk 3D.

Obie inicjatywy są przedmiotem projektu "Poszukujemy zawodów przyszłości" realizowanego ze świadków M. St. Warszawy przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju Dzieci SZANSA. Więcej o projekcie i zapisach na www.taszansa.pl
<http://www.taszansa.pl>