Menu

O stołówce Opłaty Jadłospis Harmonogram obiadów Informacje Przetargi

Stołówka

 

OPŁATY

 


Od września nie ma możliwości odbioru obiadu dla nieobecnego dziecka. Możliwy zwrot wpłaconej kwotypo wcześniejszym  zawiadomieniu o braku obecności ucznia na obiadach.
 

 

UWAGA – ZMIENIONE CENY OBIADÓW

 

Koszt pełnego obiadu wynosi - 5.50 zł

Koszt drugiego dania wynosi – 4.50 zł

Koszt posiłku dla „0’’ wynosi – 8.50zł

 

Przelewy za posiłki należy dokonywać do 29 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym następuje korzystanie z posiłków. Kopie przelewu należy przesłać na adres:

intendentka185@gmail.com

 

Opłaty za wrzesień 2019r  wynoszą;

Obiady pełne: 03.09.2019r do 30.09.2019r

20 dni x 5.50 zł = 110.00 zł

 

Drugie dania: 03.09. 2019r do 30.09.2019r

20 dni x 4.50 zł= 90.00 zł

Koszt posiłków (śniadania, obiady) dla klas „0’’

03.09.2019r do 30.09.2019r  wynosi 170.00zł

 Przelewy za wrzesień należy dokonywać od 01.09 do 06.09.2019 r.

 

 Rezygnację z żywienia należy zgłaszać intendentowi z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem


 

Stołówka nie prowadzi żywienia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.


Wpłat za obiady można dokonywać drogą elektroniczną  na konto dochodów własnych szkoły -  nr konta:

71 1030 1508 0000 0005 5076 8089

Bank Handlowy S. A. w Warszawie

Przy  przelewaniu pieniędzy na konto należy koniecznie podać:
1) imię i nazwisko dziecka
2) klasa
3) pełne obiady lub drugie dania
4) za jaki miesiąc.
Przelewu za  posiłki należy dokonywać w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie jadło obiady.
Po dokonaniu przelewu należy wydrukować potwierdzenie  i dostarczyć do intendentki.
Wyjątkowe zmiany terminu wpłaty, muszą być ustalane indywidualnie z intendentką.
 
 

Kontakt z INTENDENTKĄ

tel: 22 613 58 78 wew. 31

mail: intendentka185@gmail.com

Wszystkich uczniów przebywających w stołówce obowiązuje przestrzeganie regulaminu.

Można się z nim zapoznać KLIKAJĄC TUTAJ

 

W SPRAWIE ODPISÓW ZA NIEOBECNOŚCI PROSZĘ  KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INTENDENTKĄ: 613-58-78 wew.31

Jeśli rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka, dopuszczamy sprzedaż "wolnego"  obiadu po godz.14.30.