Menu

Godziny pracy Warsztaty Artykuły Informacje Pracownia ogólnorozwojowa Gabinet psychologa Dopalacze - informacje

Zespół Wspomagania

Pracownia ogólnorozwojowa

MÓW  *  ĆWICZ  * POZNAWAJ

Baza jaką dysponujemy.

      

Zasady przyjęcia na zajęcia:
1. Na zajęcia zakwalifikowane są dzieci z aktualną diagnozą Integracji Sensorycznej.
2. O zakwalifikowaniu decyduje Zespół Wspomagania w składzie: pedagog, psycholog, terapeuta.
3. Dziecko może być przyjęte na listę, jeśli rodzice dopełnią pkt.1 w ciągu I semestru.  Niedopełnienie zobowiązania może skutkować wykreśleniem z listy, o ile jest  lista rezerwowa  uczniów posiadających  diagnozę.
4. Diagnoza SI ułatwia celowe prowadzenie zajęć pod kątem indywidualnego wspomagania.
5. Współpraca z Rodzicami polega na wymianie bieżących informacji . Rodzic wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach. Rezygnacja dokonywana jest tylko w formie pisemnej.  Dzieci  mogą  mieć zadawane indywidualne zestawy ćwiczeń do domu. Rodzic zobowiązuje się do zgłaszania nieobecności dziecka. 
6. W dzienniczku na ostatniej stronie zakładana jest Karta Motywacyjna /nie dla wszystkich dzieci.
7. Godziny rozmów indywidualnych to dni zebrań z rodzicami w godz. 17.40-18.40 w pracowni ogólnorozwojowej,  po telefonicznym uzgodnieniu spotkania .
8. Młodsze dzieci  odbierane i zaprowadzane  są do świetlicy szkolnej.

Regulamin Pracowni Ogólnorozwojowej dla podopiecznych:
- usta mówią cicho, oczy patrzą bystro, uszy słuchają, dłonie są pomocne a stopy chodzą uważnie
- przebywamy tu  pod opieką nauczyciela
- podczas ćwiczeń czekamy na swoją kolej
- na materace wchodzimy w skarpetach i wygodnym stroju
- jesteśmy aktywni,  uśmiechnięci i twórczy do czego zachęca p. Marianka.


Pracownię dzielimy na:
strefę ćwiczeń / około 20 -25 minut
strefę pracy twórczej / około 15-20 minut
strefę dobrych emocji / około 10 minut w zależności od potrzeb
oraz 
strefę relaksu. / około 5 minut
Ilość zadań ze stref uzależniona jest od czasu przewidzianego na zajęcia i potrzeb indywidualnych dziecka.

Jak rozpoznać u swojego dziecka problemy z Integracją? Zapraszam do zweryfikowania tematu poprzez zapoznanie się z poniższą ryciną.


      


Rodzicu jeśli coś Cię zaniepokoiło…zapraszam do kontaktu. Dalej pokieruję osobiście…

Literatura, którą polecam to:

                         
                                     

    Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami metody SI:
    - poniedziałek godz. 8.00 – 11.45; 15.40 – 17.30
    - wtorek godz. 8.00 – 10.30; 15.40 – 16.40
    - środa godz. 8.00 – 10.30; 15.40 – 17.30
    - czwartek godz. 12.45-13.30

mgr Marianna Stasiak-Piwowarczuk
185mpiwowarczuk@gmail.com
Jeśli macie Państwo pytania, proszę wstępnie o informację / imię i nazwisko dziecka, wiek oraz czy było diagnozowane pod kątem SI,  następnie zadać mi pytanie i cierpliwie czekać na odpowiedź… Pozdrawiam.