Menu

Elżbieta Kobylarczyk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego; na Wydziale Polonistyki ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska. Swoje kompetencje nauczycielskie wzbogaciłam o wiedzę, którą zdobyłam na studiach podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim.  Jestem także terapeutą pedagogicznym. Spełniam  się  jako nauczyciel. To moja pasja. Uśmiech, zadowolenie oraz sukcesy „moich” wychowanków cieszą mnie najbardziejsmiley. Bycie dobrym nauczycielem to także praca nad własnym warsztatem pedagogicznym, dlatego też chętnie biorę udział w różnych kursach doskonalącyh. We wrześniu 2014 r. powierzono mi wychowawstwo w klasie 1d.