Menu

O szkole Historia szkoły Zmieniamy się... Prezentujemy

Zmieniamy się...

ROK SZKOLNY 2017/2018

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 priorytetem było przygotowanie do obchodów święta 30-lecia powstania szkoły. Zadbano o wystrój korytarzy. Zakupiono nowe choinki, ozdoby świąteczne i materiały dekoracyjne.

Dokończono remont małej sali gimnastycznej. Zamontowano nowe osłony na grzejniki.

Duże fundusze z budżetu szkoły przeznaczyliśmy na remonty i wyposażenie. Utworzyliśmy nowy gabinet z zaplecza Sali 215. Zostały pomalowane gabinety terapii oraz psychologa, pracownia matematyczna i informatyczna, korytarz szatni i korytarzyk prowadzący do sali gimnastycznej, a także lamperia i poręcze na klatkach schodowych. Pracownia języka polskiego obok stołówki zyskała nową wyciszającą ścianę. W sali świetlicowej, sali 129 i odnowionych gabinetach położono nową podłogę. W salach 201, 213, 215, 216, 219, 221, 223, małej sali gimnastycznej, gabinecie psychologa zamontowano nowe rolety. Zakupiliśmy nowe meble, wysokie ławki i krzesła. Wyposażyliśmy w pomoce oraz przystosowaliśmy 3 nowe pracownie przedmiotowe przeznaczone dla klas starszych. Zakupiliśmy kamery do montażu na szkolnym boisku i placu zabaw. Wymieniliśmy skorodowane przęsła ogrodzenia.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa rozbudowano monitoring szkolny. Zamontowano nowe kamery.

Ponadto zakupiono wiele pomocy dydaktycznych oraz materiałów wspomagających proces nauczania m.in.: tablicę i monitor interaktywny, 4 projektory multimedialne, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, faks, Xero) – 3 sztuki, komputery i laptopy (16 szt.), głośniki, myszki, słuchawki do prac. komputerowej, pianino cyfrowe, pisak interaktywny do s. 312, Książki do biblioteki, pomoce do geografii, plastyki, terapii pedagogicznej, świetlicy szkolnej, szafkę i urządzenia medyczne do gabinetu pielęgniarki, ławki szatniowe, pojemniki do zbiórki baterii, gablota na puchary, tabliczki informacyjne na drzwi sal, meble do s. 306, białe tablice do s. 302 i 305,odkurzacz (2 szt.), zmywarkę do kuchni szkolnej, odkurzacz zewnętrzny do liści, element zestawu „Dwie wieże” – plac zabaw.

Na szkolnym korytarzu zamontowano źródełko z wodą do picia. W celu jego instalacji przeprowadzono trzykrotne badanie wody i uzyskano akceptację SANEPIDU.

W poprzednim roku ukończono termomodernizację budynku szkoły. Jednak jej wykonanie zostało przeprowadzone z wieloma błędami. Naprawy usterek trwają cały rok i nadal ich efekty są niezadowalające.

Po wieloletnich staraniach w Urzędzie Dzielnicy udało się doprowadzić do remontu sali gimnastycznej. Podczas wakacji wymieniono drewnianą klepkę, odnowiono drabinki i obudowy kaloryferów. Zamontowano nowe tablice do koszykówki, które będzie można dostosowywać do wzrostu uczniów. Wyczyszczono i pomalowano sufit i ściany.

Gruntowny remont przeszła sala numer 5. Wyrównano zapadniętą podłogę, położono nową wykładzinę. Pomalowano ściany i kaloryfery. Zamontowano nowe obudowy rur i grzejników.

Przeprowadzono remont szatni w aneksie. Pomalowano wszystkie ściany, boksy, umyto świetliki i wymieniono drzwi do toalet.

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

W bieżącym roku przeprowadziliśmy termomodernizację budynku szkoły. Mamy nową elewację z podświetlaną tarczą szkoły. Jednak podczas remontu zniszczono zieleń. Wiele czasu zajmie jej odnowa. Podjęliśmy decyzję o przygotowaniu projektu do budżetu partycypacyjnego na renowację terenów zielonych wokół szkoły i unowocześnienie starego placu zabaw.

Gruntowną modernizację przeszedł gabinet logopedii i biofeedbacku, w którym odbywają się zajęcia wspomagające uczniów. Dzięki funduszom pochodzącym z budżetu partycypacyjnego zakupiliśmy profesjonalne urządzenia i programy.

Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Pocztowego zakupiliśmy dodatkowe sprzęty do pracowni integracji sensorycznej.

Duże fundusze przeznaczyliśmy na remonty i wyposażenie szkoły. Utworzyliśmy nowe pomieszczenie do pracy grupowej z zaplecza sali nr 215. Zostały pomalowane gabinety terapii oraz psychologa, sala informatyczna, korytarz szatni i korytarzyk prowadzący do sali gimnastycznej. Pracownia języka polskiego obok stołówki zyskała nową wyciszającą ścianę. W sali świetlicowej i odnowionych gabinetach położono w nową podłogę. W salach nr 223, 219, 201, małej sali gimnastycznej, gabinecie psychologa zamontowano nowe rolety. Zakupiliśmy nowe meble, wysokie ławki i krzesła. Wyposażyliśmy w pomoce oraz przystosowaliśmy 4 nowe pracownie przedmiotowe przeznaczone dla klas starszych. Zakupiliśmy kamery do montażu na szkolnym boisku i placu zabaw.

W kuchni przeniesiono piec konwekcyjny w celu usprawnienia pracy pań kucharek. Gruntowny remont przeszła stołówka szkolna. Zdjęto „przedpotopową” boazerię. Pomalowaliśmy całe pomieszczenie. Na frontowej ścianie zamontowaliśmy płyty kolorowej pleksi z nadrukami
w sztućce i napisy smacznego w różnych językach. Ustawiliśmy nowe stoły, które posiadają atesty kontaktu z żywnością. Mam nadzieję, że posiłki w tak pięknej stołówce będą smakowały jeszcze lepiej

Zakupiliśmy 3 projektory, 11 laptopów, 3 drukarki, 2 duże kserokopiarki oraz książki do biblioteki szkolnej dla uczniów klas 7.

Ponadto zakupiono wiele pomocy dydaktycznych oraz materiałów wspomagających proces nauczania.

W salach nr 301, 304 dzieki pomocy rodziców na ścianach powstały piękne obrazy, będące oprócz dekoracji doskonałymi pomocami dydaktycznymi. 

           

ROK SZKOLNY 2015/2016

W bieżącym roku szkolnym otworzyliśmy patio i ogród górski przed szkołą. Gruntowny remont przeszła poczekalnia przy gabinecie pani pielęgniarki, gdzie powstał również magazyn na sprzęt sportowy. Dużym przedsięwzięciem było stworzenie nowej pracowni informatycznej dla uczniów młodszych. Pracownia została pomalowana i zostały zamontowane podesty na komputery, rzutnik i ekran. Do pracowni pozyskaliśmy komputery z urzędu dzielnicy. W trakcie roku 2015 zakupiliśmy rzutniki multimedialne do wszystkich klas i ekrany do nich. Zmuszeni fatalną jakością szaf w sekretariacie zakupiliśmy nowe umeblowanie do sekretariatu. Przy wejściu zostało ustawione biurko recepcyjne oraz regał na plecaki.

Podczas wakacji pomalowana została pracownia matematyczna, informatyczna, językowa oraz wyremontowana pracownia języka angielskiego. W szatni szkolnej zostały wymienione rury instalacji wodnej. Ciągle rewitalizujemy zieleń wokół szkoły. Pozyskaliśmy nieodpłatnie ponad 1500 sztuk sadzonek krzewów wieloletnich i roślin jednorocznych. Przystosowaliśmy do potrzeb nauczania (pełnowymiarowa sala lekcyjna) pomieszczenia zaplecza kuchni i pokoju socjalnego.

Zamontowaliśmy nowa centralę telefoniczną. Wdrożyliśmy elektroniczny system kontroli obiadów. Do szkoły doprowadzono światłowód, który wpłynął na jakość Internetu. W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer, który służy nauczycielom do prowadzenia dziennika, który od 1.09.2016 roku będzie prowadzony tylko w wersji elektronicznej

Majątek szkoły powiększyliśmy o nowe pomoce i wyposażenie: drukarki 6 szt., komputery 4 szt., radiomagnetofony 4 szt., słuchawki 5 szt., rzutniki multimedialne 10 szt., ekrany 18 szt., tablice korkowe 8 szt., meble 25 szt., warnik do wody 2 szt., waga, niszczarka, pilarka, kompresor i kamery do monitoringu.

    

  

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 otworzyliśmy boisko szkolne wraz z placem gier przeznaczonym dla dzieci młodszych. Bezpieczna i kolorowa nawierzchnia boiska na pewno uprzyjemni zajęcia wychowania fizycznego. Młodsze dzieci mogą bawić się na specjalnie wyrysowanych planszach do popularnych gier i zabaw.

W bieżącym roku kalendarzowym powstanie również „Eko centrum przyrody” – ogród dydaktyczny na wewnętrznym patio szkoły oraz na terenie przed częścią budynku. Trwają już prace przygotowawcze.

Ogromnym przedsięwzięciem było malowanie korytarza. „Wyrosły” drzewa na ścianach w części edukacji wczesnoszkolnej. Pomysłowe sylwetki drzew symbolizujących 4 pory roku oraz towarzyszące im zwierzęta nie tylko dekorują korytarz, ale również posłużą do prowadzenia zajęć z młodszymi dziećmi.

Ponadto zawiesiliśmy dekoracyjną tablicę w wejściu na szkolny parter, tablice korkowe i gabloty na korytarzach oraz została wyremontowana pracownia polonistyczna. Sala gimnastyczna została wyposażona w elektroniczną tablicę wyników.

Sukcesywnie wzbogacamy pracownie o nowe komputery. Pracownia informatyczna otrzymała nowe laptopy, a we wszystkich klasach pojawiły się komputery stacjonarne. Zakupiliśmy również rzutniki, które są stopniowo montowane w salach lekcyjnych.

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Kolejny rok szkolny rozpoczęliśmy z niewielkimi, ale bardzo istotnymi dla pracy szkoły zmianami.

Dzięki funduszom otrzymanym od władz dzielnicy, po raz pierwszy od powstania szkoły, została odnowiona sala gimnastyczna. W ramach programu Radosna Szkoła otrzymaliśmy wsparcie finansowe na przygotowanie i wyposażenie szkolnego placu zabaw, który ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

 

Fundusze szkolne pozwoliły na realizację wyjątkowego pomysłu. Otóż mury szkoły, jak wiele budynków w naszych miastach, są niszczone bezmyślnymi i często wulgarnymi napisami. Zaprosiliśmy gocławskich grafficiarzy, aby ozdobili swoimi pracami elewację szkoły. Graffiti przykryło zdewastowane przez wandali ściany szkoły, a jednocześnie pokazało, że ta forma sztuki może znaleźć swoje miejsce w przestrzeni publicznej.

 

Dzięki własnym funduszom została również odnowiona świetlica szkolna.

Zakończenie roku szkolnego przyniosło dalsze zmiany, które pozwalają powoli przeistaczać  naszą szkołę w nowoczesną placówkę. W pracowni komputerowej dla klas IV – VI pojawiły się nowe komputery. Nowocześniejszy sprzęt  zyskała również pracownia komputerowa dla klas młodszych. Pełniejsze wyposażenie oraz nową lokalizację otrzymała pracownia  integracji sensorycznej pełniąca w szkole bardzo ważną terapeutyczną rolę.

Pomimo trudnych warunków, udało się wygospodarować  dodatkową salkę dla świetlicy, która umożliwiła poszerzenie oferty zajęć.

W miarę naszych skromnych środków i możliwości staramy się dbać o wygląd szkoły. Przeprowadzony został remont wejścia do budynku, a nowe donice na kwiaty są prawdziwą ozdobą. Pomalowany został korytarz na I piętrze, pojawiły się również nowe tablice dekoracyjno – informacyjne na parterze i piętrze, a przy wejściu do sali gimnastycznej położono nową podłogę.  Nauczyciele WF-u dostali do dyspozycji większe pomieszczenie na sprzęt sportowy.

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Każdego  roku podczas wakacji przygotowujemy budynek szkoły do nowych wymagań nadchodzącego roku szkolnego. Pozyskane fundusze kierujemy na niezbędne remonty i prace przystosowujące pomieszczenia do celów zgodnych z potrzebami placówki.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od władz dzielnicy w tym roku:

 • przeprowadziliśmy remont konserwacyjny dachu na części po przedszkolu
 • wymieniliśmy hydranty przeciwpożarowe
 • kupiliśmy meble i ławki dla oddziałów przedszkolnych

 

Fundusze własne (długo gromadzone) przeznaczyliśmy na:

 • przystosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni informatycznej (do pracy grupowej)
 • przygotowanie szatni dla przedszkolaków (w dawnych pomieszczeniach personelu i w archiwum)
 • szatnie dla personelu
 • przeniesienie archiwum
 • cyklinowanie i lakierowanie podłóg w części przejętej po przedszkolu
 • przystosowanie łazienek przedszkolnych do potrzeb dzieci starszych (podniesienie umywalek, wymiana muszli klozetowych, wymiana ścianek bocznych i drzwi w kabinach)
 • malowanie pokoju nauczycielskiego
 • powiększenie okienek w stołówce
   
   
   

Pragniemy, aby każda inwestycja poprawiała jakość naszej pracy, sprawiała, że nasi uczniowie lepiej czują się w szkole, a szkolna rzeczywistość stawała się bardziej przyjazna.

 

dyrektor Ewa Żochowska