Menu

O szkole Historia szkoły Zmieniamy się... Prezentujemy

Historia szkoły

1 września 1987 roku uroczyste otwarcie szkoły. W 18 oddziałach rozpoczęło naukę 532 uczniów.
W pierwszych latach swojego istnienia objęliśmy kształceniem i wychowaniem uczniów od zerówkido klasy trzeciej. Od 1997 roku funkcjonujemy jako sześcioletnia szkoła podstawowa.
W 15 rocznicę istnienia szkoły dobudowano aneks uzyskując 3 dodatkowe sale dla uczniów klas młodszych i świetlicy. Poprawiło to warunki pracy uczniów i nauczycieli. Dzięki pomocy rodziców i środkom własnym, w 1998 roku  została uruchomiona pracownia komputerowa, rok później podłączona do Internetu. W latach 1987 – 2011 funkcję dyrektora pełniła pani Jadwiga Tkaczyk,
a we  wrześniu 2011 roku stanowisko to objęła pani Ewa Żochowska.

 

 

 

12 grudnia 1991 roku z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli szkoła przyjęła imię jedynej w swoim rodzaju organizacji Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

Od tego momentu czujemy się jej ambasadorami. W codziennej pracy popularyzujemy Konwencję o Prawach Dziecka, a program wychowawczy ukierunkowany jest na wychowanie w duchu tolerancji, eliminacji agresji i przemocy, niesienie pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los, niezależnie od ich pochodzenia, rasy i wyznania.

   

 

Nasza praca wokół  patrona szkoły ma wymiar nie tylko duchowy, ale niesie ze sobą konkretną pomoc i wsparcie. Wyrazem tego jest udział uczniów w wielu akcjach charytatywnych.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Uczniowie brali udział w zbiórce książek dla dzieci Wileńszczyzny i Lwowa, w organizacji „Paczek Pokoju” dla dzieci z Jugosławii, w wyposażeniu pracowni szkolnych na terenie dotkniętym powodzią w 1997r. Od wielu lat pomagamy dzieciom z Domu Dziecka w Białowieży i Radości oraz dzieciom z trzeciego świata podejmując akcję „Szkoły dla Afryki"

 Dzień 12 grudnia stał się Świętem Szkoły. Tego dnia odbywają się warsztaty dydaktyczne, które każdego roku przebiegają pod innym hasłem – „Mamy przyjaciół na całym świecie”, „Wszystkie dzieci nasze są”, „Daj siebie innym”, „Jeden wspólny świat”.

W dniu jubileuszu 15 lecia istnienia szkoły oraz 10 lecia  nadania imienia UNICEF  szkoła otrzymała  sztandar ufundowany przez rodziców.

„ W naszej szkole szczęście gości,
Nie brakuje w niej miłości,
Słońce nad nią zawsze świeci,
Sprawcą tego jest nasz Patron,
Który zawsze kocha wszystkie dzieci."
2001 Ewelina Rybak klasa Vb

20 grudnia 2004 roku, złożył szkole wizytę Ambasador Dobrej Woli UNICEF Roger Moore z małżonką